برندینگ

برندینگ از جمله مباحث عمیق و پرکاربرد در هر کسب و کاری محسوب می گردد.گستردگی این موضوع به میزانی است که نمی توان درچند سطر اهیمت آن را مطرح نمود اما موضوع برندینگ با تمام پیچیدگی و گستردگی که دارد، دارای ۵مرحله ی اصلی است که شامل(جمع آوری اطلاعات) ، (تعریف دقیقی از شخصیت برند) ، (داشتن چشم انداز برای سازمان و برند)،  (جذب مخاطبان و ایجاد آگاهی بخشی) و (حفظ ارتباط با مشتریان) می باشد. فرایند برندینگ یکی از اهداف اساسی تبلیغات محسوب می گردد و لذا داشتن دانش هر یک و نحوه ی کاربرد و اثربخشی آن است که موجب تبلیغات موثر سازمان می گردد.

هویت سازی برند( برند بوک)

ایجاد وفاداری در مشتریان کار ساده ای نیست. ایجاد حس اعتقاد به محصول مستلزم داشتن برنامه ای مدون و پیوسته است. و در این برنامه داشتن هویت اختصاصی برند شما را در ذهن و قلب مشتیان تثبیت و تقویت می نماید. و این تنها شراط ماندگاری است.

مراحل هویت سازی برند:

هویت مفهومی برند

زیرساخت برند را شامل می شود، این زیرساخت از استراتژی های صاحب برند، سبد محصول، استراتژی فروش، نوع مخاطب، اهداف برند و بسیاری دیگر تشکیل شده است.

هویت مفهومی برند

مفهوم ما از راه اندازی یک بنگاه اقتصادی که در قالب اهداف و چشم اندازمان تعریف می گردد، دیدگاه های مالی و فروش، بازارهدف در جمله هویت مفهومی برند را می سازد. این مفهوم با جان مجموعه معنا می گیرد.

هویت حسی برند

درک نقش حواس در ساخت برند بسیار حائز اهمیت است. در هویت حسی برند، نگاه بصری، شنیداری، لامسه، بویایی و چشایی معنا پیدا می کند وبا استفاده از این روند می توانیم برندی قدرمتمند را خلق نماییم.

مراحل هویت حسی برند:

مرحله ی اول: درک نقش حواس

مرحله ی دوم:کمی سازی تاثیر حواس

مرحله ی سوم: پردازش هر یک از حواس و چگونگی استفاده از آن در خلق برند

موسسه آرمان پردازان راد مان( آپرم) با تفکر کمک به ساخت برند حسی گام بر میدارد. تمام بازارهدف فرقی نمیکند که یک مصرف کننده ی خانگی باشد و یا سازمانی بزرگ در صنعتی مطرح، در زمان تصمیم گیری محصولی را انتخاب می کنند که بیشتر با آن ارتباط گرفته اند و یکی از شاخصه های اصلی این ارتباط توام با نوع و کیفیت محصول و خدمات ما، حسی است که منتقل می کنیم و بر روی مشتری اثر می گذاریم.

با بررسی برندها در صنعت های مختلف می توان میزان قدرت و ضعف هر یک از مفاهیم فوق را مورد سنجش قرارداد. برند بوک در واقع پیشبرد تمام این مفاهیم در سطحی عالی است بگونه ای که در نا خودآگاه مخاطب ریشته بدواند. اصلاح ضعف ها و تقویت نقاط قوت و ساختن بخش هایی که از دیده به دور مانده اند از اهداف و برنامه های موسسه آرمان پردازان راد مان محسوب می گردد.

طراحی و پیاده سازی توسط موسسه آرمان پردازان رادمان ( آپرم )