تیم رهبری

زندگینامه فایول

زندگينامه  فایول

تولد : ۱۸۴۱ استانبول، بازنشستگی : ۱۹۱۸ ، درگذشت : ۱۹۲۵  پاريس  به دلیل اینکه پدر هنری فایول از مهندسان سازنده مدخل شاخ طلایی در شهر استانبول بود وی ۶ سال از اوایل عمرش را در این شهر سپری کرد.  او به همراه خانواده اش در سال ۱۸۴۷ به کشور فرانسه بازگشت. فایول در شهر […]