الزامات حقوقی

ما به عنوان صاحب و مالک یک ایده از زمانی که به ذهنمان خطور کرده تا مادامی که به فعلیت برسد موظف به حفاظت از حقوق مادی و معنوی آن هستیم. منظور از حفاظت در واقع بستر های قانونی و اقداماتی است که باید در زمان خود به انجام رسد و در غیر این صورت منافع ما در غالب شخص حقیقی و یا حقوقی براحتی به خطر افتاده و امکان پیگیری میسر نمی باشد و بلعکس این موضوع نیز حاکم است، در صورتی که اقدامات قانونی لازم از جمله ثبت شرکت، ثبت علامت تجاری ( نام، لگو و ..)، ثبت طرح صنعتی، ثبت اختراع و اخذ سایر مجوز ها به انجام رسد، در صورت مشاهده هر گونه تخلفی امکان رسیدگی، پیگیری و برخوردهای قانونی برای ما میسر می باشد.

طراحی و پیاده سازی توسط موسسه آرمان پردازان رادمان ( آپرم )