بازاریابی

فرقی نمی کند مدیر ارشد یک سازمان ارائه دهنده ی خدمات بیمه ای باشیم و در جلسه ای با مدیران ارشد یک شرکت تولید کننده شوینده بابت بیمه نمودن کارخانه ای آن مجموعه مذاکره کنیم و یا کارمند لایه ۴ در واحد فروش همان شرکت تولید کننده شوینده باشیم و وظیفه ی اخذ سفارش از مشتریان کنونی سازمان و یا اضافه کردن مشتری جدید به سازمان را داشته باشیم، در هر دوحالت فارغ ازهدف فروش، ما بازاریابیم. پس روشن است علم بازاریابی تا چه حد گسترده و دارای لایه های متنوع و اصول گوناگونی است به نحوی که یک سازمان در تمامی سطوح در شرایطی می تواند نسبت به این مهم موفق عمل نماید که همواره نسبت به آگاهی بخشی در این زمینه فعالیت نموده و راه های گوناگون را با توجه به نوع فعالیت و فارغ از سلایق شخصی بررسی کرده و مورد ارزیابی قرار دهد. در این راستا سعی نموده ایم مقالاتی که به جنبه های گوناگون بازاریابی و با نگاه بومی اشاره دارد را گردآوری نماییم.

عصر امروز بازاریابی

عصر امروز بازاریابی

دقیقا” یک سال پیش از حوادث یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ آمریکا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در برنامه ای، اهداف توسعه ی هزاره ی سوم در کره خاکی را در هشت بند توصیف نمود. پروفسور فیلیپ کاتلر با در نظر قراردادن این اهداف عالی برای بشر، به بررسی نقش « بازاریابی » در این راستا پرداخته […]

صد ایده کلی بازاریابی

صد ایده  کلی بازاریابی

۱- نگذارید روزتان بدون پرداختن به حداقل یک فعالیت بازاریابی شب شود ۲- درصدی از درآمد ناخالص خود را به عنوان بودجه سالیانه بازاریابی تعیین کنید ۳- هر سال اهداف خاص بازاریابی را تعیین و هر سه ماه یک بار آنها را ارزیابی و تنظیم نمایید. ۴- یک پوشه برای نگهداری ایده های بازاریابی اختصاص […]

استراتژی های بازاریابی

استراتژی بازاریابی

ابتدا مروری می کنیم به معنای استراتژی در مدیریت و کسب و کار استراتژی عبارت است از برنامه ای جامع، منسجم و کامل که برای تحقق اهداف اساسی سازمان تدوین می گردد. بنابراین استراتژی یا راهبرد نوعی برنامه است که برای نیل به مقاصد و اهداف اصلی سازمان تدوین می شود و تعیین کننده نوع […]