روابط عمومی

در دنیای امروز داشتن روابط کاری مناسب و موثر جزء لاینفک هر بنگاه اقتصادی شمرده می شود از این حیث سازمان ها به سمتی پیش می روند که بخش روابط عمومی خود رابه صورت درون یا برون سازمانی قوی تر نمایند، چراکه در این بخش علاوه به وظیفه هایی چون اطلاع رسانی و فعالیت برون سازمانی همچون بخش رسانه ها، کنفرانس ها و…، مسئولیت درون سازمانی بسیار مهم و تاثیر گذاری دارند. توجه به جزئیات، موانع احتمالی و داشتن راه حل های از قبل پیش بینی شده و روابط بلند مدت یکی ازمسئولیت های بخش روابط عمومی هر سازمانی محسوب می گردد.

طراحی و پیاده سازی توسط موسسه آرمان پردازان رادمان ( آپرم )