فروش

هدف قایی سازمان. ضامنی برای بقا و اتمام یک چرخه از تامین کننده تا مصرف کننده نهایی.

هزاران روش در هزاران کتاب داخلی و خارجی و تجربیات هزاران نفر و سازمان موفق همگی به یک موضوع اذعان دارند؛ فروش چیست؟

آیا روش های فروش گردآوری شده در کتب مختلف و با ترجمه های متنوع می تواند ضامن بقای یک سیستم باشد؟

آیا تجربیات مدیران سازمان جهت نیل به اهداف و فروش صحیح و سالم کفایت می کند؟

و یا هر دوی اینها؟

تا چه میزان تجربه ی افراد که در یک سیستم برای یک هدف پیمان بسته اند می تواند کارساز باشد؟

آموزش چطور؟ افراد یک سازمان از مدیران ارشد تا لایه های زیرین تا چه میزان به آموزش نیازمند هستند؟

تعاریف متنوعی برای بیان مفهوم فروش  بیان شده است اما آنچه قبل از هرچیز حائز اهمیت است پاسخ به این سوال می باشد:

افراد با چه ویژگی های شخصیتی می توانند فروشندگان ماهری باشند؟

پاسخ به همه ی سوالات مطرح شده و مطالب وابسته را در مقالاتی که در این خصوص گرداوری شده است بیان می نماییم.

باید های ابتدایی فروشنده

باید های ابتدایی هر فروشنده

فارغ از اینکه نوع کسب و کار ما چیست و وسعت آن به چه میزان است یکسری اصول همیشه حاکم می باشند و می توانند فرایند فروش ما را تسهیل ببخشند. گفتنی است بسیاری از ما بواسطه تجربه این اصول و مفاهیم را خواسته و ناخواسته بکار بسته ایم اما آنچه اهمیت دارد میزان تاثیر […]